ICD-10 kapittel XVIII: R00-R99 – Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted

(Omdirigert fra «ICD-10 kapittel R»)

Denne artikkel er 18. kapittel av ICD-10 klassifiseringen.

R00-R99 – Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted rediger

R00-R09 – Symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet rediger

R00 &ndash Unormale hjerteslag rediger

Eksklusiv: P29.1 – Abnormiteter med begynnelse i perinatalperioden
I47-I49 – Spesifisert arytmi
R00.0 – Uspesifisert takykardi
R00.1 – Uspesifisert bradykardi
R00.2 – Palpitasjon
R00.8 – Andre og uspesifiserte unormale hjerteslag

R01 – Bilyd og andre hjertelyder rediger

Eksklusiv: P29.8 – Med begynnelse i perinatalperioden
R01.0 – Godartet og uskyldig hjertebilyd
R01.1 – Uspesifisert bilyd
R01.2 – Andre hjertelyder

R02 – Gangren, ikke klassifisert annet sted rediger

Eksklusiv: Gangren med visse lokalisasjoner
Gangren ved:
I73.x – Andre sykdommer i perifere kar
I70.2 – Aterosklerose
E10.5, 11.5, 12.5, 13.5 og E14.5 – Diabetes mellitus
A48.0 – Gassgangren
L88 – Pyoderma gangrenosum

R03 – Unormal blodtrykksmåling, uten diagnose rediger

R03.0 – Forhøyet blodtrykksmåling, uten hypertensjonsdiagnose
R03.1 – Uspesifikk lav blodtrykksmåling
Eksklusiv: O26.5 – Hypotensjonssyndrom hos mor
I95.x – Hypotoni
G90.3 – Nevrogen ortostatisk

R04 – Blødning fra luftveiene rediger

R04.0 – Epistaxis
R04.1 – Blødning fra halsen
Eksklusiv: R04.2 – Hemoptyse
R04.2 – Hemoptyse
R04.8 – Blødning fra andre spesifiserte lokalisasjoner i luftveiene
Eksklusiv: P26.x – Perinatal lungeblødning
R04.9 – Uspesifisert blødning fra luftveiene

R05 – Hoste rediger

Eksklusiv: R04.2 – Hoste med blødning
F45.3 – Psykogen hoste

R06 – Åndedrettsabnormiteter rediger

Eksklusiv: R09.2 Respirasjonsstans
J96.x – Respirasjonssvikt
P28.5 – Hos nyfødt
Respiratorisk distressyndrom (hos):
P22.x – Nyfødt
J80 – Voksne
R06.0 – Dyspné
Eksklusiv: P22.1 – Transitorisk takypné hos nyfødt
R06.1 – Stridor
J38.5 – Eksklusiv: Laryngismus (stridulus)
P28.8 – Medfødt laryngeal stridor
R06.2 – Hvesende respirasjon
R06.3 – Periodisk respirasjon
R06.4 – Hyperventilering
Eksklusiv: F45.3 – Psykogen hyperventilasjon
R06.5 – Munnpusting
Eksklusiv: R68.2 – Munntørrhet INA
R06.6 – Hikke
Eksklusiv: F45.3 –Psykogen hikke
R06.7 – Nysing
R06.8 – Andre og uspesifiserte åndedrettsabnormiteter
Eksklusiv: P28.4 – Apné hos nyfødt
G47.3 – Søvnapné
P28.3 – Hos nyfødt (primær)

R07 – Smerte i hals og bryst rediger

Eksklusiv: R13 – Dysfagi
B33.0 – Epidemisk myalgi
Smerte i:
N64.4 – Brystkjertel
M54.2 – Nakke
J02.9 – Sår hals (akutt) INA
R07.0 – Smerte i svelg
R07.1 – Brystsmerte ved pusting
R07.2 – Prekordial smerte
R07.3 – Annen brystsmerte
R07.4 – Uspesifisert brystsmerte

R09 – Andre symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet rediger

Eksklusiv: J96.x – Respirasjonssvikt
P28.5 – Hos nyfødt
Respiratorisk distressyndrom (hos):
P22.x – Nyfødt
J80 – Voksne
R09.0 – Asfyksi
Eksklusiv: Asfyksi (som skyldes):
T17.x – Fremmedlegeme i luftveier
P21.x – Fødsel
P20.x – Intrauterin
T58 – Karbonmonoksid
T71 – Traumatisk
R09.1 – Pleuritt
Eksklusiv: J90 – Pleuritt med effusjon
R09.2 – Respirasjonsstans
R09.3 – Unormalt oppspytt
Eksklusiv: R04.2 – Blodig oppspytt
R09.8 – Andre spesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til sirkulasjons- og åndedrettssystemet

R10-R19 – Symptomer og tegn med tilknytning til fordøyelsessystemet og buken rediger

R20-R23 – Symptomer og tegn med tilknytning til hud og underhudsvev rediger

R25-R29 – Symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskel-skjelettsystemet rediger

R30-R39 – Symptomer og tegn med tilknytning til urinveiene rediger

R40-R46 – Symptomer og tegn med tilknytning til kognisjon, persepsjon, emosjonell tilstand og atferd rediger

R47-R49 – Symptomer og tegn med tilknytning til tale og stemme rediger

R50-R69 – Generelle symptomer og tegn rediger

R70-R79 – Unormale funn ved blodundersøkelser, uten diagnose rediger

R80-R82 – Unormale funn ved urinundersøkelse, uten diagnose rediger

R83-R89 – Unormale funn ved undersøkelse av andre kroppsvæsker, stoffer og vev, uten diagnose rediger

R90-R94 – Unormale funn ved diagnostisk avbildning og ved funksjonsstudier, uten diagnose rediger

R95-R99 – Dårlig definerte og ukjente dødsårsaker rediger

Kilder rediger