Hyttevesen

Hyttevesen (fra tysk, Hüttenwesen) er innen gruvedrift betegnelsen på foredlingsarbeidet. Tradisjonelle gruvebedrifter hadde som regel et skille mellom selve gruvevirksomheten (underlagt en bergmester), som hadde ansvar for å hente malmen ut av fjellet, og hyttevesenet, som bearbeidet malmen for å utvinne metaller fra den. Den tradisjonelle tittelen for lederen for hyttevesenet er hytteinspektør.

Hyttevesenet ved et jernverk, ca. 1875