Hypotheses non fingo

Hypotheses non fingo (latin: Jeg danner ingen hypoteser) er et berømt sitat fra Isaac Newton, som skriver seg fra essayet General Scholium som var lagt til tredjeutgaven av hans Philosophiæ naturalis principia mathematica (utgitt 25. mars 1726).

Isaac Newton portrettert av Godfrey Kneller i 1689

Det var et tilsvar til dem som offentlig hadde utfordret ham til å gi en forklaring på årsakene til gravitasjon heller enn bare å redegjøre for de matematiske prinsippene for bevegelse. Sammen med Ockhams barberkniv er uttrykket en formulering av hvordan det aristoteliske konseptet for naturfilosofi ble forlatt.

Avsnittet hvor uttrykket forekommer lyder:[1]

Laquote.svgHittil har jeg forklart himmelens og havets fenomener med gravitasjonskraften, men vi har ikke angitt årsaken til denne kraften... ...Men hittil har jeg ikke vært i stand til å finne ut fra fenomenene de egenskaper gravitasjonen har, og jeg danner ingen hypoteser. For det som ikke kan utledes fra fenomenene, må kalles en hypotese, og hypoteser – hva enten de er metafysiske eller fysiske, enten de er av okkult eller mekanisk art – har ingen plass i eksperimentell filosofi.Raquote.svg

Isaac Newton, Philosophiæ naturalis principia mathematica

ReferanserRediger

  1. ^ Fra den norske oversettelsen gjengitt i Anfinn Stigen:Tenkningens historie (bind 2), Gyldendal Norsk Forlag 1983, ISBN 82-05-14665-9 , side 457