Hyperfokalavstand

Hyperfokalavstanden er det nærmeste planet sett fra et kamera som blir (akseptabelt) skarpt ved en bestemt blenderåpning når objektivet er innstilt på uendelig.

EksempelRediger

Bruk f.eks. et objektiv med 85 mm brennvidde. Still avstanden på uendelig og blenderen på f/16. Dette gir et (akseptabelt) skarpt bilde fra 20 m til uendelig – og "forbi uendelig". Da er 20 m hyper­fokal­avstanden for 85 mm brennvidde ved blender f/16.
Flytt så fokus til 20 m (hyper­fokal­avstanden), og uendelig vil ligge akkurat på grensen for dybdeskarpheten, samtidig som det (akseptabelt) nærmeste skarpe planet vil flyttes til 10 m (halve hyper­fokal­avstanden). Nå er dybde­skarpheten på sitt største: fra halve hyper­fokal­avstanden til uendelig. (Strengt tatt: For at dette skal være helt riktig, skal alle avstander regnes fra fremre knuteplan.)

Ved å blende ned to trinn, halveres hyper­fokal­avstanden:
I eksempelet over vil det si at hvis man blender ned fra f/16 til f/32, vil hyper­fokal­avstanden minske fra 20 m til 10 m.
Og mot­satt: ved å åpne blenderen to trinn, dobles hyper­fokal­avstanden:
I eksempelet over vil det si at hvis man åpner blenderen fra f/16 til f/8, vil hyper­fokal­avstanden øke fra 20 m til 40 m.

Svært enkle kameraer med lys­svake objektiver (liten største blender­åpning), kan være fast inn­stilt på hyper­fokal­avstanden (såkalte "fix-focus"-kameraer). Slike kameraer kan følgelig ikke brukes til nær­foto­grafering.

Se ogsåRediger