Åpne hovedmenyen

Hyperbar oksygenbehandling

medisinsk overtrykksbehandling med oksygen
Pasient under behandling i trykk

Hyperbar oksygenbehandling er medisinsk bruk av oksygen ved overtrykk – også kjent som overtrykks oksygenbehandling. Hyperbar oksygenbehandling vil typisk bestå av flere behandlinger mellom 15–90 minutters varighet hvor oksygen under trykk brukes for å behandle en rekke sykdommer. Blant tilstandene som blir behandlet med hyperbar oksygenbehandling er dykkersyke, forgiftning med karbonmonoksid, samt enkelte infeksjonstilstander og sårtilstander. Akuttbehandling gis ved en rekke norske sykehus, mens behandling for kroniske tilstander gjøres kun ved Haukeland universitetssykehus. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal utarbeide to systematiske oversikter om planlagt hyperbar oksygenbehandling. Den ene skal gi svar på hvilke bivirkninger som kan forekomme og den andre skal vurdere virkning av behandlingen for pasienter med diabetiske fotsår og senskader etter stråleterapi. Prosjektet er beregnet ferdigstilt i løpet av andre halvår i 2013.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger