Hyllegård er en type gårdsbosetning, lokalisert på hyller i et ellers brattlendt landskap.[1] Typisk er bebyggelsen ved Storfjorden på Sunnmøre. Særlig er gården Ytste Skotet i Stordal kommune velkjent.[2]

Imidlertid finnes liknende lokaliteter mange steder på Vestlandet, f.eks. i Luster kommune. Der finner en bl.a. gårdene Fuglesteg, Skori og Rebni.

I noen tilfelle har slike gårder navnet hjell alene, eller i en sammmensetning. [3]

Referanser

rediger
  1. ^ Austad, Ingvild (1993). Verdifulle kulturlandskap og kulturmarkstyper i Sogn og Fjordane. xx#: Sogn og Fjordane distriktshøgskule, Avdeling for landskapsøkologi. s. 18,19,50. 
  2. ^ Revidert skjøtselsplan for slåttemark: Ytste-Skotet, Stordal kommune, Møre og Romsdal fylke. Ås: NIBIO. 2018. ISBN 9788217021032. 
  3. ^ Rygh, O. (Oluf) (1970). Norske Gaardnavne. xx#: Børsum. 
Autoritetsdata