Hydrogeologi

Hydrogeologi er studiet av vatnet i fjellgrunn og løsmasser, og hvordan dette påvirkes av mineraler og av biologisk aktivitet.