Parlamentærflagg

(Omdirigert fra Hvitt flagg)

Et parlamentærflagg er et hvitt flagg som gir beskyttelse mot angrep i visse krigssituasjoner. Flagget er et internasjonalt anerkjent beskyttelsessymbol for våpenhvile og for anmodning om forhandlinger. Det brukes også for å gi tegn om overgivelse (kapitulasjon), siden det gjerne er den svakere militære part som anmoder om forhandlinger.

Offiserer forhandler om kapitulasjon under beskyttelse av et parlamentærflagg under slaget om Singapore

Et parlamentærflagg skal vise alle at en parlamentær – en person som under krig sendes over til fienden med fullmakt til å forhandle – er ubevæpnet og har til hensikt å forhandle om overgivelse. Personer som bærer det hvite flagget er ukrenkelige og skal ikke angripes, og kan heller ikke selv angripe. Den annen part kan nekte å ta imot parlamentæren og hindre ham i å skaffe seg opplysninger.

Flaggets bruk til overgivelse er beskyttet av Haag-konvensjonene av 1899 og 1907. Svikaktig bruk av flagget er forbudt av krigens regler og utgjør en krigsforbrytelse.