Huset Sobieski

Huset Sobieskis våpenskjold

Sobieski er en polsk adelsfamilie. Slektens berømteste representant, Jan III Sobieski, var en av Polens mest fremtredende konger.