Hui (språk)

Hui (kinesisk: 徽, pinyin: huī, huiyu 徽語 / 徽语, huīyǔ, eller huizhouhua (徽州話 / 徽州话, huīzhōuhuà) er en av de mange dialekter eller språk som tilhører den større språkgruppr som går under benevnelsen kinesisk. Dialekten tales av cirka 3,2 millioner innbyggere i den historiske Huizhou-regionen i Anhui-provinsen.

Hui-dialektens utbredningsområde.
Kinesiske dialekter og språk

Trass i det relativt lave antall brukere finnes hui i ganske mange varianter. Nesten hvert eneste fylke der hui tales har sin egen dialekt, og forskjellene er så store at folk som bare bor noen få landsbyer unna kan ha vanskeligheter med å forstå.

Hui-dialektens stilling som egen dialektgruppe er omstridt och den regnes iblant som en variant av gan- eller wu-dialektene.