Hudsykdommer omfatter sykelige tilstander som gir seg til kjenne bare i huden (f.eks. kontakteksem) eller er uttrykk for en mer generalisert lidelse (f.eks. vannkopper, hvor man får et eksem-lignende utslett som følge av en virusinfeksjon i kroppen).