Hovsherad

Hovsherad er ei bygd i Lund kommune i Rogaland. Bygda grenser til Sirdal kommune mot nordøst og Eigersund kommune mot nord.

Bygda har fostra artist og radiosjef Ingjerd Østrem Omland ("MOI") og forfatter Torbjørn Kjørmo.

En av landets få gjenlevende skofabrikker, Eik treskofabrikk, ligger i bygda.

Næringslivforøvrig et i bygig er innen satellittkommunikasjon og landbruk og varehandel.

Bygda har også småskole (barneskole) og barnehage