Hovedsats (musikk)

Hovedsats er betegnelsen på en formdel i sonatesatsformen. Her dukker den opp minst to ganger: i eksposisjonen og – ofte lett endret – i en av satsenes reprisedel.

En vesentlig bestanddel i hovedsatsen er det som ofte kalles det første temaet i verkets grunntoneart.

Siden begrepet «første tema» forutsetter et «andre tema», og dette ikke alltid finnes, bruker man ofte heller ordparet hovedsats – bisats.

Umiddelbart tilgrensende formdeler til hovedsatsen er innledningen og den etterfølgende modulerende delen som også kalles overgang.