House of Charm

House of Charm er et stort museum som ligger i Balboa Park i San Diego i California. Av de fem utstillingene som ble avholdt i USA1930-tallet, var utstillingen i San Diego den mest distinkte når det gjaldt utseende av bygningen. Museet var dedikert til å fremme visuell kunst gjennom blant annet utdanning og utstillinger. Museet støtter også opp om visuelle kunstnere fra San Diego.