Horisontal integrasjon

Horisontal integrasjon er et uttrykk innenfor mikroøkonomien, som beskriver en type eierskap. Det er en strategi som blir brukt av virksomheter og bedrifter som vil selge sitt produkt i flere markeder. Horisontal integrasjon i markedsføring er mye vanligere enn vertikal integrasjon er i produksjon.

Diagram som viser horisontal og vertikal integrasjon

Horisontal integrasjon skjer når et selskap blir kjøpt eller fusjonert med et annet selskap som er i samme bransje og på samme produksjonsnivå som det andre selskapet. Et eksempel på dette er at en bilfabrikk fusjoneres med en annen bilfabrikk. I dette tilfellet er begge selskapene på samme nivå og i samme bransje. Prosessen er også kjent som «å kjøpe ut» eller «overtakelse». Målet med horisontal integrasjon er å konsolidere selskaper og monopolisere en bransje.

Et monopol skapt igjennom horisontal integrasjon kalles horisontalt monopol.