Hoppo er tittelen til den tolloppsynsmann som ble utnevnt av Qing-hoffet for å innkreve toll og salgsskatt og regulere handelen med utlandet gjennom havnebyen Guangzhou sør i Kina. Hoffet etablerte senere Kantonsystemet mot slutten av 1700-tallet, som strengt regulerte den kinesiske utenrikshandel og bestemte at den bare kunne skje via Guangzhou.