Homologasjon

(Omdirigert fra «Homologering»)

Homologasjon (fransk, fra gresk homologeo (ὁμολογέω) i betydningen «å bli enige om») er i den franske jurisprudensen en privatrettslig akts stadfesting fra en domstols side.

Wiktionary har ordbokoppføringer om homologasjon

Mange juridiske og kommersielle disposisjoner er avhengige av en slik stadfesting for å kunne erklæres gyldige. For eksempel adopsjon (Code civile, artikkel 354), enkelte disposisjoner av formyndere (artikkel 467) med flere.

Autoritetsdata