Homo ergaster

pattedyrart

Homo ergaster er en utdødd art i slekten Homo. Den holdt til øst og sør i Afrika mellom 1,9 og 1,4 millioner år siden.

Homo ergaster ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

EX — Utryddet

Skallen til Homo ergaster
Nomenklatur
Homo ergaster
Groves & Mazak, 1975
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlassePattedyr
OrdenPrimater
OverfamilieMenneskeaper
FamilieStore aper
SlektMenneskeslekten
Økologi
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: Afrika

Homo ergaster hadde et skallevolum på mellom 750 og 800 kubikkcentimeter, og mindre grad av seksuell dimorfisme enn tidligere hominider. Homo ergaster antas å ha vært rundt 1,80 m høye.

Epitetet ergaster kommer fra det greske ordet for «arbeider». Navnet ble valgt etter at man hadde funnet flere verktøy som steinøkser og steinklyvere i nærheten av skjelettlevninger etter Homo ergaster. Brente dyrebein og rester av leirplasser tyder på at de også behersket ild.

H. ergaster er trolig stamfaren til de senere H. erectus og arkaiske mennesker, og er derved en av våre direkte forfedre. Arten blir regnet som en mellomform mellom homo habilis og de senere Homo-artene.

Eksterne lenker rediger