Holt er en bydel i Kongsvinger, sentralt beliggende i sydøst, om lag fem minutters gange fra jernbanestasjonen, og består i dag av småhusbebyggelse. Fra gammelt av har gården Holt ligget her. Fra ca. 1875 til det brant ned i 1977 besto hovedtunet av en meget staselig hovedbygning, en over 30m lang låve, vognskjul og kårbolig. I flukt med kårboligen og vognskjulet mot hver ende av låven var to stabbur. Sammen utgjorde bygningene et klassisk gårdstun. Midt på tunet sto flere store lindetrær i en gressbevokst 'øy'. På framsiden av hovedbygningen lå en opparbeidet park, her vokste flere edle tresorter, bl.a. et stort gammelt lerketre. Fram til nedre del av eiendommen ble fraskilt til veiformål var det en åpen bekk gjennom parken, denne rant ut i en dam med ender og svaner.

Holt
LandNorges flagg Norge
Kart
Holt
60°10′59″N 12°00′47″Ø

Tidlig historie (1600–1870) rediger

Gårdsnavnet Holt har samme betydning som ordet holt (f.eks. et skogholt, og brukt alene kan det tyde på at det er meget gammelt). De første brukerne en kjenner til var trolig leilendinger. Fram til gården ble kjøpt av Lorentzo Rynning i 1867 var gården leid/eiet av:

 • 1633-1644 Ole Olsen Stor-Fulu
 • 1644-1652 Lars Fulu
 • 1652-1657 Jan Roverud
 • 1657-1664 Gunder og Nils Holt
 • 1664-1685 Nils Holt (kirkeverge)
 • 1685-1690 Lars Larsen
 • 1690-1700 Johan Møllerup (kommandant på Kongsvinger festning)
 • 1700-1714 Ole Toresen
 • 1714-1724 Ole Olsen Rud
 • 1724-1734 Arne Amundsen Overud
 • 1734 Kjøpt av Erik Olsen, Nils Olsen Utgaarden og Peder Torkildsen. Gården ble delt i tre like store bruk:
  • Holt (bnr. 1)
  • Holtbrenna (bnr. 2)
  • Øvrige underbruk av Holt[1]

Nyere tid (1870–1980) rediger

Den eieren som kom til å sette et tydelig preg på Holtgården var Lorentzo Rynning. Han kjøpte den i 1867, og etter hvert andre parter fra naboeiendommene. Rynning innrettet seg standsmessig på Holt. Hovedbygningen ble flyttet og utvidet, og det ble anlagt en park med gåsedam og en romantisk bro over dammen. I 1875 ble bygrensen utvidet slik at hovedbygningen kom til å ligge innenfor bygrensen. Dermed ble de som bodde på gården byboere.

I Sundsvall tidning datert 19. januar 1888 står å lese:

 Grannländerna.
Norge. Enligt Aftenposten har godsegaren
vid Kongsvinger, Lorentzo Rynning instält
sina betalningar. Han är f. n. under
administration. 

[2]

Rynning ble erklært konkurs i 1889. Etter at boet var oppgjort ble Holt solgt til Nils Klonteig. Han kom fra Tinn i Telemark og hadde god utdannelse (cand. philos), og var svært aktiv i det offentlige liv. Sønnen Helge overtok gården i 1920. I 1948 ble mesteparten av jord- og skogarealene tvangsovertatt av Kongsvinger kommune ved ekspropriasjon. Bakgrunnen for dette var en bestemmelse om at en ikke skulle kunne eie eiendommer i en annen kommune enn den man bodde i.

I senere år ble de nederste delene av parkanlegget fjernet pga. utvidelse av Svenskeveien. Bekken ble lagt i rør og dammen fylt igjen, og enda senere ble det anlagt parkeringsplass nederst mot veien. Etter dette var Holtgården tilholdssted for Helge Klonteig og to av hans søstre, inntil vognskjulet og hovedbygningen brant ned i 1977. Noen år senere ble tomten solgt og bebygd med eneboliger. Holtveien og Holtberget er også navn som skriver seg fra gården.

Referanser rediger

 1. ^ Lillevold, Eyvind (1975). Vinger Bygdebok Bind II, Gards- og slektshistorie. s. 9–35. 
 2. ^ «Avisutklipp». Sundsvall tidning. 19. januar 1988. 
Autoritetsdata