Hoderegning

Hoderegning er en matematisk ferdighet, der en i stedet for å skrive ned et regnestykke, utfører det i tankene. Ferdigheten var av en viss verdi i tiden før kalkulatorer og elektronikk tok over.

Slike regnestykker kunne ha sin nytte, ved innkjøp, der en kunne gjøre seg en formening om hvor mye man skulle betale. Det hendte en sjelden gang at kassadamer og andre regnemaskinoperatører tastet feil.

Mere avansert hoderegning kunne dreie seg om bruk av gangetabeller og enklere matematiske formler, der det kunne spares tid ved at selve regnestykket ellers måtte utføres i sin helhet på papir.