Hjelpekrysser

Hjelpekrysser er en typebetegnelse på sivile skip som er rekvirert til militære formål. Normalt er disse utstyrt med antiluftskyts, kanoner o.l. Under første og andre verdenskrig seilte disse ofte under falskt flagg og kamuflert som sivile skip.