Hjelpdiskusjon:Bedrifter

Aktive diskusjoner

OVERFØRT FRA DISKUSJON PÅ "TINGET":

Artikkelverdighet.Rediger

Ble tilfeldigvis oppmerksom på en artikkel som er nominert for sletting. Artikkelen Infostrada omhandler et mindre selskap i telekommunikasjonsbransjen. Det har eksistert i 13 år. Det virker som om årsaken til at artikkelen kreves slettet er at det dreier seg om et lite selskap, og at slike artikler kan oppfattes som en form for reklame. Da ringer det noen alarmbjeller hos meg. Hvor går grensen på wikipedia for selskaper som fortjener artikler? «Gyldendals store» har for eksempel artikler om enmannsbedrifter (smier) og andre småbedrifter. På wikipedia er det for eksempel også artikler om personer som på et eller annet tidspunkt har spilt gitar i et band. Er det noen regler for dette på no:wiki? --Friman 11. jul 2007 kl. 23:34 (CEST)

Det er umulig å trekke opp knivskarpe grenser for hvilke firmaer som skal inkluderes og hvilke som ikke skal. Definisjonen av notabilitet kan bare presiseres opp til et visst punkt, det vil ofte måtte ende opp med diskusjoner. Guaca 11. jul 2007 kl. 23:41 (CEST)
Det finnes et utkast til retningslinjer på Wikipedia:Stilmanual/Bedrift. Det har vært annonsert her på Tinget flere ganger, men så langt er det svært få som har vist interesse for å delta i å lage en stilmanual slik at vi får dette på plass. Inntil flere kommer inn i den diskusjonen er vi dømt til å gjenta slettediskusjoner og spørsmål her gang på gang. Cnyborg 11. jul 2007 kl. 23:55 (CEST)
Notabilitet for bedrifter er svært vanskelig. Er Hennes & Mauritz notable? de har en artikkel som omtaler firmaet. Hva med de som driver med rafting i Sjoa? Ingen av firmaene som driver med dette [1] dette er omtalt. Det er bare omtalt i en kort setning at Sjoa (elv) er et av Europas flotteste områder for rafting. Et annet eksempel; vi har noen selskaper som driver med utvikling av referanseimplementasjoner for internasjonale standarder, for øyeblikket vet jeg om tre slikeData Design System, TraceTracker og Ovitas. De to første har alle vært oppe for sletting, den siste er ikke omtalt. Slik kan en holde på. problemet er at vi mangler klare kriterier for hva som skaper notabilitet og hva som bare gir et firma omsetning i en helt ordinær bransje. — Jeblad 12. jul 2007 kl. 00:42 (CEST)
Når det gjelder stilmanualen det er referert til (Wikipedia:Stilmanual/Bedrift), synes jeg denne ser fornuftig ut. Diskusjonssiden er imidlertid helt tom. Det kontroversielle i denne manualen er vel nettopp problemet med notabilitet. Det er vel forskjell i notabilitet på Statoil og «Steinrøysa skrot og skrammel» i indre Odalen. - Eller er det egentlig det? Etter min mening bør wikipedia ha rom for alle artikler som er lesverdige å gir informasjon - så lenge artiklene er saklige, og gir informasjon som noen kan ha bruk for. Artikkelen om Hennes & Mauritz synes jeg er svært dårlig, bortsett fra den historiske innledningen. Det står ingenting om hvordan bedriften er organisert, antall forretninger, hvor mange den sysselsetter eller omsetningen. Mitt poeng er at det må være artikkelens innhold som teller, ikke størrelsen på bedriften. Jeg ser heller ikke noe problem i at ansatte i en bedrift lager en artikkel om bedriften, så lenge den er saklig og tilfredsstiller kravene til innhold forøvrig. Tvert imot vil vel en slik person ha den beste tilgang til korrekte opplysninger. Dette er jo nettopp en styrke ved wikipedias oppbygging. Hvis det ikke settes noen krav til bedriftens notabilitet ut fra størrelse og mediaomtale, vil det heller ikke bli ørkesløse diskusjoner om dette temaet. --Friman 12. jul 2007 kl. 01:10 (CEST)
Det som er trøblete med firmaer er at en enmannsbedrift kan være notabel så det holder, mens en bedrift på 1000 personer knapt er kjent for andre enn de som jobber der. Notabilitet for bedrifter følger ikke antall ansatte, men på ett elelr annet nivå så har bedriften så mange ansatte at den blir kjent på grunn av sine ansatte. Det er ikke det siste som skaper problemer, det er når «Steinrøysa skrot og skrammel» viser seg å være «Vazelina bilopphøggeri» og en eller annen nominerer den for sletting at problemene oppstår. Slike har vi hatt en del av og veldig ofte blir diskusjonene intense fordi noen ikke vet at bilopphuggeriet er reelt og drives av trommisen Arnulf Paulsen i Vazelina Bilopphøggers. — Jeblad 12. jul 2007 kl. 02:02 (CEST)
Bedrift/virksomhet/firma/selskap/foretak – her er det om å gjøre å holde tunga rett i munnen. Det finnes 750.000 bedrifter i Norge, og landet vårt har nesten 400.000 foretak. Børsnoterte selskaper (ASA/500 stk) har spredt eierskap og offentlig interesse og bør omtales alle som ett. Det samme gjelder foretak med statlig eierskap. For andre norske aksjeselskap og NUF (ca 200.000) må det defineres en del grunnleggende forutsetninger som normalt bør omfatte en minimum omsetning og/eller et antall ansatte. For mindre aksjeselskap og enkeltpersonforetak (130.000) bør det være spesielle forhold (omtale i media/prestasjoner/kontrovers/innovasjon) som kan gi grunnlag for omtale. Presseomtale basert på pressemeldinger eller korte kommentarer til årsregnskap kvalifiserer ikke. Mindre virksomheter kan også bli notable dersom de driver med teknologier/produkter som i seg selv er notable og gjør det naturlig å omtale i egen artikkel og lenke. Selskap med virksomhet over hele Norge/+store deler av verden kan også være notable. Det samme gjelder den norske delen av store, utenlandske foretak. Mindre foretak med virksomhet i kun en kommune er normalt ikke notable (selv om kommunen heter Oslo). På den annen side er virksomheter som f.eks. Theatercaféen, Engebret Café og Bagatelle etter min vurdering klart notable. Også i andre kommuner finnes virksomheter som er notable etter sin posisjon i lokalmiljøet som hjørnestensbedrifter og/eller at de over tid er etablert som institusjoner på sitt sted. 91 17. aug 2007 kl. 21:34 (CEST)

Organisasjonsform i oppslagsord?Rediger

Min oppfatning er at det er konsensus for å ikke ha med organisasjonsform (AS, ASA, BA, ...) i oppslagsordet, men det står ingenting om det her. Tenkte jeg kunne skrive det inn, men vil gjerne ha kommentarer på om oppfatningen min er riktig eller ikke først. – Danmichaelo (δ) 27. mar 2012 kl. 23:48 (CEST)

Du har 100% rett. Vanlig praksis er å legge organisasjonsform inn som del av det som utheves i starten på selve artikkelen. 91 (diskusjon) 28. mar 2012 kl. 00:18 (CEST)
Det er faktisk en retningslinje, Wikipedia:Navnekonvensjoner#Ansvarsform, som også nevner ett unntak: «ansvarsform [kan] brukes for å skille artikkelnavnene». Personlig ville jeg først se etter andre måter å skille artiklene på – Aktiv Fritid ANS vs Aktiv Fritid AS ville være veldig lite informativt, sammenlignet med f.eks Aktiv Fritid (Porsanger) vs Aktiv Fritid (Namsos). ;-) — the Sidhekin (d) 28. mar 2012 kl. 01:56 (CEST)
Tilbake til siden «Bedrifter».