Hjelp:Statistikk

Statistikk finnes for flere områder av Wikipedia, enten som en implisitt del av kjernefunksjonaliteten, eller som tilleggsfunksjoner som i noen tilfeller kan slås på ved behov. Noen former for statistikk kan også bli beregnet og gjort tilgjenggelig på eksterne nettsteder.

En del generell statistikk om dette prosjektet er tilgjengelig på spesialsiden Statistikk. Dette er i hovedsak tall som viser de store linjene uten å gå for mye i detalj. Det finnes også en del sammenlignende statistikk for alle prosjektene på Wikipedia-statistikk og på statistikksiden på meta.

Internt finnes det et mindre antall sider av mer spesialisert natur, slik som Wikipedia:Statistikk over utmerkede og anbefalte artikler.

TilleggsfunksjonerRediger

Tjenester som gjøres tilgjengelig via tilleggsfunksjoner kan for en stor del skilles i fire store grupper. De tjenestene som gjøres tilgjengelig i Wikipedia på bakgrunn av tallmateriale som finnes i tjenesten, de tjenestene som gjøres tilgjengelig eksternt på bakgrunn av tallmateriale som finnes i tjenesten, de tjenestene som gjøres tilgjengelig internt på bakgrunn av tallmateriale som finnes eksternt, og eksterne tjenester som baserer seg på eksternt tallmateriale.

Interne tjenester med internt tallmaterialeRediger

Denne gruppen statistikktjenester er hovedsakelig tilleggsfunksjoner som generer statistikk på bakgrunn av data som er direkte tilgjengelig via de ordinære sidene eller egne programvaregrensesnitt i tjenesten.

Statistikk om visning av artikler, portaler og kategorier finnes som en valgfri funksjon når en er innlogget. Tallmaterialet baserer seg på et prosessert grunnlag fra Squid-proxyene som står foran de ordinære webserverene. Disse tallene blir så presentert som ubehandlede verdier, som normaliserte verdier og som relative verdier. De ubehandlede verdiene er de akkumulerte tallene for sidevisninger uavhengig av når det er på døgnet. De normaliserte tallene er justert for hvor stort totalt trafikktrykk det er på det aktuelle tidspunktet. De relative verdiene er justert for trafikktrykk og angitt i prosent. Tall for portaler har i tillegg en impact verdi som beregnes på bakgrunn av trafikk på sider som er lenket fra portalen, og som også lenker til portalen. En tilsvarende impact verdi beregnes for kategorier utfra trafikk og antall artikler i kategorien. Kategorisider ahr også absolutt-tall for antall sidevisninger av listede sider.

Eksterne tjenester med internt tallmaterialeRediger

Denne gruppen statistikktjenester er hovedsakelig tjeneaster som finnes på toolserver, en gruppe av tjenermaskiner i Amsterdam, som blant annet generer statistikk på bakgrunn av data som er direkte tilgjengelig via de ordinære sidene eller egne programvaregrensesnitt i tjenesten. I noen tilfeller genereres det også statistikk på bakgrunn av analyser av databasene, eller egne dataeksporter.

Interne tjenester med eksternt tallmaterialeRediger

Denne gruppen statistikktjenester er hovedsakelig tilleggsfunksjoner som generer statistikk på bakgrunn av data som hentes inn via programvaregrensesnitt på eksterne tjenester. Slike tjenester knytter gjerne interne data opp mot eksterne analyser og tallmateriale.

Eksterne tjenester med eksternt tallmaterialeRediger

Det finnes en del eksterne nettsteder med tjenester av spesiell interesse for brukere av Wikipedia. Slike tjenester er ofte åpne, men kan også i noen tilfeller være lukket eller ha begrenset tilgang.