Hirschbergtest

Hirschbergtesten er en enkel klinisk test innen oftalmologi og optometrikk som brukes til å påvise og grovt måle skjeling.

Mens pasienten ser rett fram, lyser man en lykt mot øyne og noterer seg lysrefleksens plassering. Ved parallelle øyeakser vil denne befinne seg omtrent i sentrum av pupillen (i realiteten 0.5mm forskjøvet mot nesen). Avvik fra denne plasseringen indikerer skjeling, med omtrent 7.5 grader akseavvik for hvert millimeter forskyvning av refleksen. En grov regel vil dermed estimere akseavvik som følger (vil variere avhengig av pupillens størrelse og hornhinnediameter):

  • refleks ved pupillekant: 15 grader
  • refleks midt mellom pupillekant og limbus: 23 grader
  • refleks ved limbus: 30 grader

En variant av denne testen kalles Krimskytest og utføres ved å holde prismer av ulik styrke foran det skjelende øye til pupillerefleksen sentreres. Styrken av prismen oppgir da skjelingsgrad i dioptrier.