Hijra er en arabisk betegnelse for profeten Muhammeds utvandring fra Mekka til Medina i år 622 i den julianske kalenderen, og danner utgangspunktet for den islamske tidsregning.