Hevd (vedlikehold)

Hevd (av norrønt: hæfr = som er verdt å ha) betyr å bevare eller vedlikeholde en viss god tilstand («holde i hevd»).

Ordet benyttes om flere forhold:

  • Holde en tradisjon i hevd – Å sørge for at en tradisjon ikke blir glemt ved å fortsette handlingen slik den tidligere har vært praktisert.
  • Holde navnet i hevd – Å opprettholde en person eller en families gode omdømme, eller å regelmessig bruke et gammelt stedsnavn.
  • Holde jorda i hevd – Å vedlikeholde kulturmark så den ikke blir gjengrodd eller vannsyk (særlig dyrket mark). Det motsatte er vanhevd.

Se ogsåRediger