Heterosfæren

øvre del av atmosfæren der luftens gassblanding varierer lagvis

Heterosfæren (av gresk: έτερος [heteros] «ulik» og σφαῖρα [sphaira] «kule»). Atmosfæren deles i to undergrupper: homosfæren og heterosfæren. Heterosfæren består av eksosfæren og mesteparten av termosfæren. Heterosfæren er definert som området der de ulike gassene som utgjør lufta ikke er blandet, men ligger lagvis.[1] Dette til forskjell fra homosfæren der gassene ikke ligger i lag avhengig av molekylærmassen. Det er for lite turbulens i heterosfæren til at partikler blandes, de legger seg i stedet lagvis i henhold til atomvekt.[2]

ReferanserRediger