Hestesko er sko av metall som tilpasses hestens hover. Formålet er dels at ikke hoven skal slites ned, dels at skoen kan være utformet med tagger slik at de fungerer som brodder på glatt underlag som gress og is. Skoene er U-formet og festes til hoven med en spesielle type spiker, en hesteskosøm. Hesteskosømmen slås inn på skrå innover slik at den kommer ut med ca en tredjedel opp på hovveggen. Det er utformingen på sømmens spiss som gjør at sømmen presser seg ut av hovveggen. Her bøyes spissen ned langs hoven. Rett utført er dette helt uten ubehag for hesten. Fra gammelt av ble hestesko helst laget av jern, men moderne hestesko kan også lages av andre legeringer.

Hestesko

Opprinnelig var det smeden som laget hestesko og festet dem til hovene på hesten. På den tid hesten ble mest brukt som et nyttedyr ble det en profesjon å feste sko til hovene på hestene. Slike spesialister blir gjerne kalt hovslagere. Hovslagerens jobb var å stelle hoven og tilpasse skoene individuelt til hvert enkelt dyr. Siden hoven vokser og ikke slites med sko på, må hoven skjæres ned når skoene skiftes.