Hestesko er sko av metall som tilpasses hestens hover, slik at disse ikke slites ned. Skoene er U-formet og festes til hoven med spesielle nagler, kalt hesteskosøm. Fra gammelt av ble hestesko helst laget av jern, men moderne hestesko kan også lages av andre legeringer.

Hestesko

Opprinnelig var det smeden som laget hestesko og festet dem til hovene på hesten. På den tid hesten ble mest brukt som et nyttedyr ble det en profesjon å feste sko til hovene på hestene. Slike spesialister blir gjerne kalt hovslagere. Hovslagerens jobb var å stelle hoven og tilpasse skoene individuelt til hvert enkelt dyr.