Herion (Tolkien)

Herion er en figur fra J.R.R. Tolkiens fiktive verden Midgard. Han var den tredje regjerende riksforstander av Gondor.

Herion ble født i år 2037 i tredje tideverv, og ble riksforstander da hans far Eradan døde i 2116. Han var den tredje riksforstanderen som regjerte i perioden kalt 'Våkent fred', og ble etterfulgt av sin sønn, Belegorn, da han døde i år 2148.