Et hemverk, (fra tysk), escapement (fra engelsk) eller gang er den delen av et mekanisk urverk som regulerer energitilførselen til den svingende delen av uret. Hemverket tilfører pendel eller uro en energipuls som kompenserer for friksjonen som ellers vil bremse pendel eller uro til uret stopper.

Hemverk med pendel

Det er hemverket som lager den tikkende lyden i et urverk. Det kommer av to haker som vekselvis låses og åpnes av urverket første tannhjul. Kraften kommer fra et lodd eller en opptrukket fjær.

Hemverket gjorde det mulig fra 1200-tallet å lage mekaniske urverk for å overta for de tidligere vannurene.