Hekhál (hebr. הֵיכָל hēxāl) er det hovedsakelig sefardiske navnet for arken eller torá-skapet i en synagoge. Hekhálen er et stort skap, ofte med flere dører, som står plassert i selve synagogerommet midt på den veggen som vender mot Jerusalem. Hekhálen står oftest på en opphøyd avsats som blir kalt dukhán.

FunksjonRediger

Hekhálens hovedfunksjon er oppbevaring av torárullene. Hekhálen er synagogens parallell til det aller helligste i Tempelet i Jerusalem og blir regnet som det helligste punktet i synagogen. Når dørene til hekhál blir åpnet, reiser alle seg, og man blir stående til dørene blir lukket igjen.

FormRediger

I vesteuropeisk sefardisk tradisjon er det ikke forheng (parókhet) foran hekhál, men dette forhenget er i stedet plassert innenfor dørene til hekhál. De fleste andre tradisjoner har et forheng foran hekhál som skjuler dørene det meste av tiden.

Andre navnRediger

De fleste askenasiske jøder kaller hekhálen Aron hakkódesj. Dette navnet er også noe brukt blant mizrahiske jøder. En del sefardiske jøder fra Balkan bruker navnet Hekhál hakkódesj.