Hejco er et svensk selskap med hovedvirksomhet innen konfeksjon. Selskapet ble grunnlagt i 1954 og de produserte da klær for sykesøstere. Idag består sortimentet av lettere yrkesklær som retter seg mot serviceyrker og personer som blant annet arbeider innenfor helsevesenet, renhold, hotell og restaurant. Hovedkontoret ligger i Borås i Sverige, og det er også salgskontor i Norge, Benelux, Danmark og Finland. Hejco har dessuten distributører i flere andre land i Europa.

Eksterne lenker rediger