Hedningkristne er en betegnelse som brukes om ikke-jøder (hedninger) som i tidligkristen tid lot seg døpe og konverterte til kristendommen. Begrepet, som brukes innenfor nytestamentlig forskning, står som kontrast til det motstående begrepet «jødekristne», som refererer til de kristne som konverterte fra jødedommen.[1][2]

Begrepet gentil og beslektede former brukes ofte på en rekke språk, deriblant engelsk og fransk; ordet kommer av latin gentilis. Begrepet er et etnonym som betyr «av eller tilhørende en klan eller stamme», og betyr generelt sett «ikkejøde».[3] Begrepet blir av og til brukt av andre grupper som hevder israelittisk avstamning til å beskrive utenforstående.[4] Et annet, beslektet begrep er goy.

Historie rediger

Da kristendommen sprang ut av jødedommen dukket et vanskelig og viktig spørsmål opp, nemlig om hedninger som konverterte til kristendommen også måtte bli jøder. Blant menighetene var meningene delte, men blant annet apostelen Paulus var tydelig i sitt nei, som kan leses tydelig i hans brev til galaterne. Etter at kristendommen ble fast etablert som en egen, separat religion, ble problemet gjort om til et spørsmål om forholdet mellom jødedom og kristendom, et spørsmål som stadig forblir uløst.[1]

Referanser rediger

  1. ^ a b Hedningkristne. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 19. juni 2016 fra https://snl.no/hedningkristne.
  2. ^ «Hedningkristen» hos Bokmåls- og Nynorskordboka. Universitetet i Oslo. Besøkt 19. juni 2016
  3. ^ «Gentile» hos Merriam-Webster.com. Besøkt 19. juni 2016.
  4. ^ Needham, John L.: The Mormon-Gentile Dichotomy in PMLA, PMLA. Bind 114, nr. 5 (oktober 1999), s. 1109–1110
Autoritetsdata