Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en fast bemannet havarikommisjon under Transportministeriet som undersøker havarier og hendelser på luftfartsområdet i Danmark, Grønland og Færøyene samt ulykker og hendelser på jernbaneområdet i Danmark. Kommisjonen kan også delta i utenlandske undersøkelser hvis danske passasjerer eller et danskregistrert fly eller tog er involvert i ulykken.

Kommisjonens undersøkelser plasserer ikke skyld eller ansvar, men skal på bakgrunn av undersøkelser komme med anbefalinger (rekommandationer) utelukkende for å forebygge havarier og ulykker i fremtiden. Anbefalinger gis til relevante myndigheter, som i Danmark typisk er Trafikstyrelsen. Innenfor luftfart gis de også til Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå, som på visse områder ivaretar en felles europeisk myndighetsrolle. Innen jernbane samarbeider kommisjonen også med European Railway Agency.

Eksterne lenkerRediger