Haugfosstråkka

Haugfosstråkka er et besøksmål ved Åmot i Modum kommune. Den består av en samling bygninger ved gamle Haugfoss bru, mellom Simoa med Haugfossen, og riksvei 287 Sigdalsvegen, 500 m fra Blaafarveværket.

Haugfosstråkka
LandNorge Norge

Haugfosstråkka
59°54′48″N 9°52′59″Ø
Tråkka sett fra Pukkverkskleiva
Bygningene på Haugfosstråkka

Haugfosstråkka har fra gammelt av vært et knutepunkt. Også under Blaafarveværkets stordriftstid på 1800-tallet var det landhandel, pensjonat og skjenkestue her, og her holdt kunstneren Frits Thaulow sitt «Friluftsakademi» hvor en rekke kjente norske malere deltok. Mellom disse Edvard Munch og Kalle Løchen.

I dag er bygningene på Haugfosstråkka forvaltet og ivaretatt gjennom Stiftelsen Blaafarveværket. I den gamle landhandelen finnes en museumsbutikk og en stein- og smykkebutikk. På Haugfosstråkka ligger også den såkalte «Thranestua», huset var Marcus Thranes hjem da han virket som lærer for barna til Blaafarveværkets administrasjon i årene 1847 - 48. Bygningen er i dag et sommeråpent serveringssted.

Haugfosstråkka ligger på toppen av Haugfossen og er et godt utsiktspunkt over denne. Stedet er utgangspunkt for flere turstier, mellom disse "Haugfossen Rundt" og gangstien til Nyfossum.