Haud (latin haud illaudabilis, «ikke urosverdig») er en tidligere karakter ved norske universiteter. Ved de fleste fakulteter ble karakteren gitt for resultater mellom mellom 2,6 og 3,2 i det tallbaserte karaktersystemet. Resultater bedre enn haud ble kalt laud og resultater dårligere enn haud ble kalt non.