Hatten (tidsskrift)

Hatten var et politisk tidsskrift som ble gitt ut av ut av den seinere teatersekretæren Olof Kexél. Det kom bare ut med 11 nummer mellom 19. desember 1768 og 8. mai 1769. Det ble trykktet ved Kongl. Finska boktryckeriet i Stockholm.

Kilder rediger

Sveriges periodiska litteratur, Stockholm 1895