Haran (Bibelen)

bibelsk figur

Haran er det norske navnet på tre personer i Bibelen. To heter på hebraisk הָרָן (Hārān):

  1. Haran, sønn av Tarah, bror av Abraham og far til Lot, Jiska (hebraisk: יִסְכָּהYiskâ) og Milka (מִלְכָּהMilkâ). Milka var gift med sin farbror Nahor. Sammen fikk de åtte sønner, deriblant Betuel, som ble far til Rebekka og Laban.
  2. Haran, sønn av Sjimi (1 Krøn 23,9).

Én heter på hebraisk חָרָן (Ḥārān). Han var sønn av Kaleb og Efa (1 Krøn 2,46).