Hào (annet toneleie) er det kinesiske ord for kunstnerpseudonym.

Háo var ifølge de fleste sinologer hovedstad for Det vestlige Zhou-dynastiet. Antagelig var Hao der Zongzhou idag ligger, nær Den gule elv nær den moderne millionbyen Xi'an, i Weidalen i Shaanxi.

Imidlertid er det ikke lenger alminnelig enighet om den vestlige Zhou-hovedstadens beliggenhet. Uenigheten knytter seg delvis til hva som i Zhou-tiden kunne sies å konstituere en hovedstad (politisk, økonomisk, sosialt senter?, – kulturelt, religiøst senter? – regjeringssete og herskernes (og elitens) residensby?, – forsvarsfeste i krisetider?), og hvordan kildene skal forstås.

Det er også en diskusjon om Zongzhou og Hao virkelig er samme by. Begge byene, dersom det var to av dem, eksisterte før Zhou-dynastiet ble etablert. Og dersom de var distinkte, lå de nær hverandre.

Autoritetsdata