Handysize

Handysize er en klasseinndeling på skip med noe uklar definisjon hva angår dødvekttonn (dvt). Normalt brukes betegnelsen om tørrlasteskip (og stundom tankskip) med kapasitet på 15 000–35 000 dødvekttonn. I klassen over har man handymax-skip (normalt 35 000–58 000 dvt), mens det ikke finnes noen tydelig eller akseptert klasse for skip under 15 000 dvt.

IVS Hunter i havn. Med en kapasitet på 20 000 dvt, er Hunter et handysize-skip.