Hamstring (avledet og lånt fra tysk Hamstern under første verdenskrig) er innsamling og lagring av mat eller andre varer for å kunne dekke behovet for disse i en fremtidig periode med mangel.

Tomme varehyller efter at urolige konsumenter har hamstret varer under koronavirusutbruddet i 2019–2020.

Mange dyr samler forråd av mat for vinteren, for eksempel gnagere som ekorn og rotter, men også en rekke fugler hamstrer. Hamsterens vane med å samle frø og annen mat i sine kinnposer har gitt dette dyret sitt navn. Det moderne mennesket har ikke lenger behov for å hamstre for vinteren, men hamstrer gjerne i forkant av mulige naturkatastrofer, prisøkninger eller i generelt ustabile tider. Hamstring basert på urealistiske forventninger om fremtiden kan gå over i en lidelse.

Hamstring som lidelse rediger

Utdypende artikkel: Samlemani

Noen former for hamstring hos mennesker kan gå over til å bli en lidelse, og kalles da gjerne samlemani. Samlemani er definert som det å ta vare på og ikke greie å kvitte seg med verdiløse ting, selv om de for andre ikke har noen verdi.[1] Samlemani har tidligere blitt sett på som en undertype av tvangslidelser, men senere forskning tyder på at hamstring kan representere et relatert men distinkt syndrom.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Espen Torgersen, Anders Engen Sanden (12. februar 2012). «– Jeg skjønner at folk kan oppleve samlingen som en smule sær». NRK. Besøkt 28. november 2012. 
  2. ^ Gilliam, C. M.; Tolin (2010). "Compulsive Hoarding". Bulletin of Menninger Clinic. 74 (2): 93–121.