Hadewijch fra Antwerpen

Hadewijch fra Antwerpen eller Hadewijch fra Brabant var en kristen skribent og mystiker som levde i første halvdel av 1200-tallet, og muligens var tilknyttet nonneordenen beginerne.

En side fra Hadewijchs dikt i et middelaldermanuskript

Hun var antagelig fra en adelig familie, men lite er kjent om hennes liv ut over det som framgår av hennes etterlatte skrifter: at hun var teologisk og litterært skolert, at hun reiste og oppholdt seg på flere steder, og hadde en selvbevissthet om autentisiteten i og betydningen av sine visjoner. Hennes forfatterskap ble gjenoppdaget på 1800-tallet og omfatter 31 belærende brev, 16 rimbrev, 45 dikt og en samling på 14 visjoner.

Hennes visjoner er selvbiografiske i formen, og skildrer en kristen mystikers prosess fra tilegnelsen av de kristne dyder og fram til den endelige foreningen med Kristus. Hennes visjoner går langt i å beskrive møtet med Kristus som et kjærlighetsmøte, med en erotisk metaforbruk; men også som en fullkommen erfaring av Gud. Hun ser ut til å mene at hun «har mottatt mer i sine visjoner enn noe annet menneske siden Kristi død»[1]

Et utvalg av visjonene er utgitt på norsk i antologien Vestens mystikk, 2005.

ReferanserRediger

  1. ^ Kilde for sitat og vurderinger er Jan-Erik Ebbestad Hansens innledning til Vestens mystikk, 2005