Habbarstad (Ullensaker)

Habberstad er en gård i Ullensaker. Det ligger flere gårder i Norge ved navn Habberstad. Den eldste ligger i Ullensaker kommune i Akershus i Viken fylke. På Habberstad er det registrert stolpehull etter fem hus, som er C14-daterte til perioden 100-550 e.Kr. (fra eldre romertid og opp til folkevandringstid). Dette vitner om at noen av gravminnene som hører til gården antagelig er fra eldre jernalder og at folk har bodd på Habberstad gjennom store deler av jernalderen. De rike funnene i gravene som er blitt gravd ut kan dessuten fortelle oss at de som bodde her hørte til høyere sosiale sjikt i samfunnet.

På Habberstad ligger det i dag et gravfelt med over ti gravhauger fra jernalderen. Gravfeltet kalles «Hagan», og består av to langhauger og åtte rundhauger. Det finnes også flere mulige gravminner mellom de sikre registrerte. Det er dessuten vanlig at man på gravfelt fra jernalderen kan finne flatmarksgraver mellom gravhauger. Flatmarksgraver er branngraver eller skjelettgraver uten synlig markering i terrenget. Flere gravminner på Habberstad er undersøkt tidligere, og har vist seg å være rike graver av både kvinner og menn fra vikingtid. Gravfeltet på Habberstad er del av et mye større gravfeltområde. I åkerområdene rundt er det mange gravminner som i dag er blitt pløyd vekk. Dette kan ses fra luften som ringer i åkeren når forholdene ligger godt til rette.

Det er naturlig å se bosetnings- og gravminnene på Habberstad i sammenheng med de mange sporene fra jernalderen som finnes i Algarheimområdet generelt.

LitteraturRediger

  • Dørum, Knut (1997): Ullensaker. Fra de eldste tider til 1660. Ullensaker.
  • Skre, Dagfinn (1998): Herredømmet. Bosetning og besittelse på Romerike 200-1350 e. Kr. Acta Humaniora nr. 32, s. 135ff. Universitetetsforlaget. Oslo
  • Solberg, Bergljot (2003): Jernalderen i Norge. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo.

Eksterne lenkerRediger