HP 9000 er en tidligere familie av arbeidsstasjoner og tjenere som ble produsert av Hewlett-Packard. De første modellene var basert på Motorola 68000-familien av CISC-mikroprosessorer. Arbeidsstasjonene var forsynt med PA-RISC og kjørte HP-UX, som er en avart av UNIX System V. HP 9000 ble lansert i 1984 som en erstatning for flere tidligere modeller av arbeidsstasjoner som ble lansert tidlig på 1980-tallet.

Arbeidsstasjonen HP 9000 C110 som kjører HP-UX.

Produksjonen av HP 9000-familien opphørte i 2008. De ble erstattet av HP Integrity som er basert på Intel Itanium og som også kjører HP-UX.