Norpress var et nyhetsbyrå eid av Orkla Media. Byrået ble etablert i 1946 da Høires Pressekontor, Høirepressens Propaganda- og Organisasjonskontor og Høirepressens Oslokontor slo seg sammen til Høires Pressekontor, senere Høyres Pressebyrå. Byrået ble finansiert av partiet og medlemsavisene, samt med statstilskudd.

I 1987 endret byrået navn til Norpress Norsk Pressebyrå i forbindelse med at det ble kjøpt av Orkla Media. Etter misnøye med byrået tok flere redaktører i Orkla initiativ til å etablere det konkurrerende byrået Avisenes Pressebyrå fra 1. januar 1998, og allerede sommeren 1998 ble Norpress lagt ned fordi en mistet de fleste Orkla-avisene som kunder.

Sjefredaktører

rediger
Høires Pressekontor
Høirepressens Oslokontor
Høyres Pressebyrå

Litteratur

rediger
  • Ingmund Ofstad: Kapitler av et pressebyrås historie : HP (1993). ISBN 82-992840-0-7.
  • Johann Roppen: Orklas lange revolusjon (2003).