Høyest dekorerte norske soldater fra andre verdenskrig

Høyest dekorerte norske soldater fra andre verdenskrig er en uoffisiell liste over de høyest dekorerte norske soldatene fra andre verdenskrig.

DekoreringsoversiktRediger

# Namn Avdeling Krigskorset Haakon VIIs Frihetskors St. Olavsmedaljen med ekegren Krigsmedaljen Haakon VIIs Frihetsmedalje
1 Gunnar Sønsteby Kompani Linge 3 0 0 0 0
2 Leif Larsen Shetlandsgjengen 2 0 1 4 0
3 Charles Oluf Herlofson Marinen 2 0 1 2 0
4 Knut Haukelid Kompani Linge 2 0 1 0 0
5 Gregers Gram Kompani Linge 2 0 0 1[trenger referanse] 0
5 Svein Heglund Flyvåpenet 2 0 0 1 0
7 Knut Haugland Kompani Linge 2 0 0 0 0
7 Max Manus Kompani Linge 2 0 0 0 0
7 Einar Skinnarland Kompani Linge 2 0 0 0 0
7 Arne F. Sveen Marinen 2 0 0 0 0

MerknaderRediger

Listen baserer seg på norske dekorasjoner tildelt for innsats under krigen. Listen skiller ikke mellom Krigskorset med og uten sverd (med tanke på videreføring av listen), og inkluderer ikke tildelinger av St. Olavs Orden

Alle dekorasjonene er kildebelagt, bortsett fra Krigsmedaljen til Gregers Gram som ikke er funnet i kildene, men som han kvalifiserte til ettersom han falt.

LitteraturRediger