Guhyasamāja Tantra

Guhyasamāja Tantra (sanskrit: Guhyasamājatantra; tibetansk: Gsang ’dus rtsa rgyud (Toh 442); Tantra av det hemmelige fellesskap) er en tekst innenfor tantrisk buddhisme. I dens fulle form, består den av 17 kapitler, mens en separat "forklarende tantra" (vyākhyātantra) kjent som den senere Tantra (sanskrit: Guhyasamāja Uttaratantra; Tibetan: Rgyud phyi ma. (Toh 443)) noen ganger betraktes som 18. kapittel. Mange betrakter de 12 første kapitler som kjernen i verket, mens kapitlene 13-17 er blitt tilføyd som forklarende materiale.