Gud frede om vårt fedreland

Gud frede om vårt fedreland er en nasjonalsalme forfattet av den finlandssvenske dikteren Johan Ludvig Runeberg (med tittelen Fostarlandet, eller Bevara, Gud, vårt fosterland). Teksten er oversatt til norsk av Rasmus Flo, og Flos gjendiktning ble trykt i Bernt Støylens Songbok for sundagskule og oppbyggjingsmøte (1906). Edvard Grieg har komponert melodien som blant annet er gjengitt i Norsk Salmebok nr. 736.


Gud frede om vårt Fedreland:

1.

Gud frede om vårt fedreland,
hald over det di sterke hand!
Ver du vårt vern i all vår tid,
I sorg og glede, fred og strid.

2.

Her ser vi det oss hugar best,
alt det som hjarta elskar mest.
her er den heimen som vi ber
i hug og tanke kvar vi fer.

3.

Lat folket støtt få vera ditt
og vera trygt og vera fritt,
i kjærleik sterkt og rikt på råd;
lat Anden din for styret stå!

4.

Du lyfte det frå mørker opp
som blomen or den knytte knopp.
Så lat det òg til siste slutt
i ljoset ditt få faldast ut!

5.

Men ljoset er ditt eige ord,
ei sol for himmel og for jord.
Lat det i all sin glans få stå
og aldri meir ifrå oss gå.