Guangdongflåten

Guangdongflåten (kinesisk: 廣東水師) var den minste av Kinas fire regionaliserte moderniserte flåter under annen halvdel av 1800-tallet. Flåten spilte så godt som ingen rolle under den sino-franske krig (august 1884–april 1885), mens flere av dens skip var i aksjon under den første sino-japanske krig (1894–5).

Guangdongflåten fikk sin spede begynnelse i 1865, og dens hovedbase var Kanton.

De fire flåtestyrkene bestod, foruten av Guangdongflåten, av Nanyangflåten, Fujianflåten og Beiyangflåten.