Grunnstøting

hendelse der et skip utilsiktet går på grunn


Grunnstøting er sammenstøt mellom et skip og havbunn eller vassdrag.[1] Det kan være tilsiktet, som i stranding for å lande mannskap og lasten trygt, og planlagt rengjøring av kjølen for vedlikehold eller reparasjon, eller utilsiktet, som i en skipsulykke.

Container skipet "Ever Given" grunnstøtte i Suez-Kanalen i 2021

Når den er utilsiktet, kan grunnstøting resultere bare i stranding, med eller uten skade på den del av skipets skrog som skal være under vann. Hull på skroget derimot, kan føre til betydelige lekkasjer, som kan i vesentlig grad påvirke skipets strukturell integritet, stabilitet og sikkerhet.[2][3]

Referanser rediger

  1. ^ Mazaheri, A., Montewka, J., Kujala, P., (2014), "Modeling the risk of ship grounding - A literature review from a risk management perspective", WMU-Journal of Maritime Affairs, Vol. 13, No.2, pp.269-297, doi:10.1007/s13437-013-0056-3
  2. ^ Mazaheri, A., and Ylitalo, J., (2010), “Comments on geometrical modeling of ship grounding”, 5th International Conference on Collision and Grounding of Ships (ICCGS), June 14th - 16th, Espoo, Finland
  3. ^ Montewka, J., Krata, P., Goerlandt, F., Mazaheri, A., Kujala, P., (2011), “Marine traffic risk modelling - an innovative approach and a case study”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part O, Journal of Risk and Reliability, Vol.225, No.3, pp.307-322, doi:10.1177/1748006X11399988

Se også rediger